theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

JAVA – Aile Yaş Kategorizasyonu

Bu Java programı, aile üyelerinin yaşlarını alır ve yaşlarına göre farklı yaş gruplarına kategorize eder. Ardından her yaş grubundaki bireylerin sayısını yazdırır.

Program öncelikle kullanıcıdan ailedeki birey sayısını girmesini istiyor. Daha sonra her aile üyesinin yaşını almak için bir for döngüsünü kullanarak döngüden geçer ve Scanner sınıfını kullanarak yaş girişi yapar. while döngüsü, girilen yaşın 0 ile 150 arasında olması için kontrol eder.

Program daha sonra if-else ifadelerini kullanarak aile üyesinin yaşına göre hangi yaş grubuna ait olduğunu belirler. Program, her yaş grubundaki bireylerin sayısını takip eder.

import java.util.Scanner;

public class FamilyAge {
	public static void main(String[] args) {

		Scanner scan = new Scanner(System.in);
		System.out.println("How many people are in your family = ");
		int numberOfIndividuals = scan.nextInt();
		int numberOfBaby = 0, numberOfChildiren = 0, numberOfTeenager = 0, numberOfYoung = 0, numberOfMiddleAge = 0,
				numberOfAged = 0;
		for (int i = 1; i < numberOfIndividuals+1; i++) {
			System.out.println("Enter the age of the " + i + ". family member");
			int ageOfMember = scan.nextInt();
			while (!(ageOfMember >= 0 & ageOfMember <= 150)) {
				System.out.println("Error! please enter a value between 0 and 150");
				ageOfMember = scan.nextInt();
			}
			
			if (ageOfMember >= 0 & ageOfMember <= 3) {
				numberOfBaby++;
			} else if (ageOfMember >= 4 & ageOfMember <= 12) {
				numberOfChildiren++;
			} else if (ageOfMember >= 13 & ageOfMember <= 19) {
				numberOfTeenager++;
			} else if (ageOfMember >= 20 & ageOfMember <= 30) {
				numberOfYoung++;
			} else if (ageOfMember >= 31 & ageOfMember <= 59) {
				numberOfMiddleAge++;
			} else {
				numberOfAged++;
			}
			
		}
		System.out.println("number of baby in the family = " + numberOfBaby);
		System.out.println("number of childiren in the family = " + numberOfChildiren);
		System.out.println("number of teenager in the family = " + numberOfTeenager);
		System.out.println("number of young people in the family = " + numberOfYoung);
		System.out.println("number of middle age in the family = " + numberOfMiddleAge);
		System.out.println("number of old people in the family = " + numberOfAged);
		

	}
}


OUTPUT:

How many people are in your family = 
5
Enter the age of the 1. family member
12
Enter the age of the 2. family member
2
Enter the age of the 3. family member
78
Enter the age of the 4. family member
45
Enter the age of the 5. family member
44
number of baby in the family = 1
number of childiren in the family = 1
number of teenager in the family = 0
number of young people in the family = 0
number of middle age in the family = 2
number of old people in the family = 1

Programı çalıştırdığımızda öncelikle kaç kişilik bir aile olduğumuz sorulur ve biz de 5 olarak gireriz. Daha sonra her bir aile üyesinin yaşını girmemiz istenir.

  1. aile üyesi olarak 12 yaşında bir çocuk gireriz.
  2. aile üyesi olarak 2 yaşında bir bebek gireriz.
  3. aile üyesi olarak 78 yaşında bir yaşlı gireriz.
  4. aile üyesi olarak 45 yaşında bir yetişkin gireriz.
  5. aile üyesi olarak 44 yaşında bir yetişkin gireriz.

Program her yaş grubu için kaç kişinin olduğunu hesaplar ve sonucu ekrana yazdırır. Yaş aralığına göre, 1 bebek, 1 çocuk, 2 yetişkin ve 1 yaşlı olduğu sonucuna varırız.

Program doğru çalışıyor gibi görünüyor ve beklenen sonuçları üretiyor.

Paylaş:
Kategori:Java
Önceki Yazı
JAVA – Yıldızlar ile Diamond
Sonraki Yazı
JAVA – İki Sayının En Büyük Ortak Böleni (GCD) ve En Küçük Ortak Katı (LCM)

0 Yorum

LEAVE A REPLY

15 49.0138 8.38624 1 1 4000 1 http://serkanturgay.com 300