theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

JAVA – Rastgele Tek ve Çift Sayıları Ayırma ve Dizilere Depolama

Bu program, 0 ile 99 arasında 100 adet rastgele tamsayı üretir ve sonra bu sayıları tek ve çift olarak ayırır. Daha sonra bu tek ve çift sayıları ayrı ayrı dizilere atar ve her iki dizi de ekrana yazdırır.

 1. Random random = new Random(); Rastgele sayılar üretmek için java.util.Random sınıfından bir örnek oluşturuyoruz.
 2. int[] numbers = new int[100]; numbers adında bir tamsayı dizisi oluşturuyoruz ve boyutunu 100 olarak belirliyoruz. Bu dizi, rastgele sayıları tutmak için kullanılacak.
 3. int oddNumber = 0; ve int evenNumber = 0; oddNumber ve evenNumber adında iki tamsayı değişkeni oluşturuyoruz. Bu değişkenler, kaç tane tek sayı ve kaç tane çift sayı olduğunu takip etmek için kullanılacak.
 4. int oddTempArray = 0; ve int evenTempArray = 0; oddTempArray ve evenTempArray adında iki tamsayı değişkeni daha oluşturuyoruz. Bu değişkenler, tek sayılar ve çift sayılar için ayrı ayrı dizilerdeki boş yerleri takip etmek için kullanılacak.
 5. for (int i = 0; i < 100; i++) { 100 kez tekrarlanacak bir döngü başlatıyoruz. Bu döngüde, rastgele sayılar oluşturulacak ve her bir sayı numbers dizisine eklenecek.
 6. int number = random.nextInt(100); random nesnesinin nextInt() metodunu kullanarak 0 ile 99 arasında bir sayı üretiyoruz ve bunu number adlı değişkene atıyoruz.
 7. numbers[i] = number; number değerini, i indisli eleman olarak numbers dizisine atıyoruz.
 8. if (numbers[i] % 2 == 0) { oddNumber++; } else { evenNumber++; } numbers[i] değerinin çift mi yoksa tek mi olduğunu kontrol ediyoruz ve buna göre oddNumber veya evenNumber değişkenlerini artırıyoruz.
 9. int[] oddArray = new int[oddNumber]; ve int[] evenArray = new int[evenNumber]; oddArray ve evenArray adında iki tamsayı dizisi daha oluşturuyoruz. Bu diziler, tek ve çift sayıları ayrı ayrı depolamak için kullanılacak. Dizilerin boyutları sırasıyla oddNumber ve evenNumber değişkenlerinin değerleri olacak.
 10. for (int i = 0; i < 100; i++) { Yine 100 kez tekrarlanacak bir döngü başlatıyoruz.
 11. numbers[i] değerinin çift mi yoksa tek mi olduğunu kontrol ediyoruz. Eğer çiftse, o elemanı oddArray dizisine ekliyoruz ve oddTempArray değişkenini 1 artırıyoruz. Eğer tekse, o elemanı evenArray dizisine ekliyoruz ve evenTempArray değişkenini 1 artırıyoruz.
 12. System.out.println("Elements = " + Arrays.toString(numbers)); numbers dizisinin tüm elemanlarını ekrana yazdırıyoruz.
 13. System.out.println("Odd Number = " + oddNumber + " Even Number = " + evenNumber); Kaç tane tek sayı ve kaç tane çift sayı olduğunu ekrana yazdırıyoruz.
 14. System.out.println("Odd Numbers = " + Arrays.toString(evenArray)); evenArray dizisindeki tüm elemanları ekrana yazdırıyoruz.
 15. System.out.println("Even Numbers = " + Arrays.toString(oddArray)); oddArray dizisindeki tüm elemanları ekrana yazdırıyoruz.

Bu şekilde, program 0 ile 99 arasında 100 adet rastgele tamsayı üretir, bu sayıları tek ve çift olarak ayırır ve her iki gruptaki sayıları ayrı ayrı dizilerde depolar. Son olarak, her iki diziyi de ekrana yazdırır.

package alttab_Sprint_1;

import java.util.Iterator;
import java.util.Random;
import java.util.Arrays;

public class RandomOddAndEven {

	public static void main(String[] args) {
		Random random = new Random();
		int[] numbers = new int[100];
		int oddNumber = 0;
		int evenNumber = 0;
		int oddTempArray = 0;
		int evenTempArray = 0;
		for (int i = 0; i < 100; i++) {
			int number = random.nextInt(100);
			numbers[i] = number;
			if (numbers[i] % 2 == 0) {
				oddNumber++;
			} else {
				evenNumber++;
			}
		}
		System.out.println("Elements = " + Arrays.toString(numbers));
		System.out.println("Odd Number = " + oddNumber + " Even Number = " + evenNumber);

		int[] oddArray = new int[oddNumber];
		int[] evenArray = new int[evenNumber];

		for (int i = 0; i < 100; i++) {
			if (numbers[i] % 2 == 0) {
				oddArray[oddTempArray] = numbers[i];
				oddTempArray++;
			}else {
				evenArray[evenTempArray] = numbers[i];
				evenTempArray++;
			}
		}
		
		System.out.println("Odd Numbers = " + Arrays.toString(evenArray));
		System.out.println("Even Numbers = " + Arrays.toString(oddArray));


	}

}

OUTPUT:

Elements = [21, 76, 56, 51, 80, 45, 57, 27, 14, 88, 44, 66, 16, 39, 80, 76, 98, 21, 41, 27, 31, 47, 81, 25, 2, 11, 50, 67, 75, 51, 89, 32, 51, 71, 57, 38, 99, 95, 81, 30, 63, 96, 68, 63, 84, 18, 47, 5, 76, 85, 12, 93, 18, 8, 70, 8, 51, 50, 53, 86, 2, 95, 69, 92, 58, 7, 44, 17, 53, 96, 24, 66, 73, 95, 56, 25, 44, 74, 9, 45, 52, 15, 1, 89, 86, 31, 64, 94, 34, 73, 31, 3, 65, 15, 72, 4, 43, 12, 30, 51]
Odd Number = 47 Even Number = 53
Odd Numbers = [21, 51, 45, 57, 27, 39, 21, 41, 27, 31, 47, 81, 25, 11, 67, 75, 51, 89, 51, 71, 57, 99, 95, 81, 63, 63, 47, 5, 85, 93, 51, 53, 95, 69, 7, 17, 53, 73, 95, 25, 9, 45, 15, 1, 89, 31, 73, 31, 3, 65, 15, 43, 51]
Even Numbers = [76, 56, 80, 14, 88, 44, 66, 16, 80, 76, 98, 2, 50, 32, 38, 30, 96, 68, 84, 18, 76, 12, 18, 8, 70, 8, 50, 86, 2, 92, 58, 44, 96, 24, 66, 56, 44, 74, 52, 86, 64, 94, 34, 72, 4, 12, 30]
Paylaş:
Kategori:Java
Önceki Yazı
JAVA – Rastgele Sayılarla Dizi Oluşturma ve Elemanlarının Ortalamasını Hesaplama
Sonraki Yazı
JAVA – Fotokopi Merkezi Fiyat Hesaplama

0 Yorum

LEAVE A REPLY

15 49.0138 8.38624 1 1 4000 1 http://serkanturgay.com 300